Tveka inte längre - ring nu:

WEBSITE content blueprint

Free download

Den här mallen hjälper dig att bestämma vilken kontext (text och bild) du behöver för din webbsida; oberoende av vilket sorts företag du har eller ditt mål med webbsidan. Det ger dig kontroll och exempel för varje typ av webbsida. Du får också hjälp med innehållet och flytet i din webbsida. Egentligen hjälper det dig att helt enkelt fylla din webbsida, vilket gör att du snabbare kan göra en häftig webbsida som du kan nå fler kunder med.